Intuitive Living - Livsstilskoncept

Med Intuitive Living har jag skapat ett helhetskoncept i form av en livsstil som omfattar både hälsa och välmående i en sammanhängande helhet. Bakom detta ligger åratal av arbete, research, tester, observationer, övning och åter övning, ett stort medvetande, förmågan att skapa nytt och hitta nya vägar, samt att bibehålla en hållbar balans och ett klart fokus i detta.

Det handlar om att förenkla medvetet, på så vis att man skalar bort det oväsentliga och tar fram det väsentliga - hållbara. Med andra ord, att ta avstånd från det som inte gynnar en, och därmed fokusera på det som gynnar en. Förmår man att göra detta så finner man också klarhet och lätthet i livet, samt god hälsa och glädje. Detta beror på att allt det oväsentliga tar så mycket kraft och energi, det binder oss till osunt beteende samt osunda kostvanor, och är varken hållbart för natur eller människa. 

Intuitive Living by Ayako Miki - Lifestyle Concept

Intuitive Living handlar kort sagt om att finna det hållbara gällande allt i livet

och därmed skapa en god och gynnsam livsstil.

 

DE ÅTTA EKRARNA

I mitt livsstilskoncept ingår dessa åtta ekrar som bibehåller 'livshjulets' balans - ett sunt och harmoniskt flöde:

  • Ett positivt & ljust perspektiv på livet med (själv)respekt och (själv)kärlek som grund, där vi är centrerade i hjärtat och därmed i kontakt med vår intuition. Utan intuitionen förlitar vi oss tyvärr på präglingar och mönster från vårt förflutna, som begränsas av den enskildes tidigare erfarenheter. 

  • Näringsrik, naturlig & god kost. (Så långt möjligt livsmedel från både växt- och djurriket för att säkra att både hjärna och kropp får fullvärdig näring). Det är varken naturligt eller sunt att separera växter från djur i naturens ekosystem, eller i vårt inre 'ekosystem' som bl.a. inkluderar vår magflora samt flera olika fysiska system såsom energiproduktionen, nervsystemet, det immunologiska systemet, hormonsystemet och hjärt - och kärlsystemet. Alla dessa system är kopplade till vad vi äter!

  • Träning och då speciellt yoga, men även konditionsträning såsom löpning. Yoga är en unik träningsform då den både tränar styrka, fokus, koncentration, balans, flexibilitet, perspektiv, öppnar upp flödet i kroppen, löser upp spänningar och blockeringar, samt stagnerade känslor i form av emotionella sår som orsakats av obehagliga upplevelser i livet, tränar både kropp och sinne samtidigt, samt öppnar upp ditt medvetande.

  • Sömn, vila & meditation. - En fråga om avslappning och återhämtning med andra ord. Sömn är essentiellt för både psykisk och fysisk hälsa. Meditation gynnar oss också både fysiskt och psykiskt, samt har visat sig att vara en viktig nyckel till framgång i livet. Man kan också säga att det är ett sätt att 'komma tillbaka till sig själv' och 'bara vara'. Dock är det att 'bara vara' svårt för många i dagens stressade samhälle.

  • Energihantering. Detta handlar om att förstå och bli medveten om energi samt hur det fungerar, på så vis att man inte kör slut på sig själv, eller inte kan fungera optimalt på grund av stress och/eller trötthet.

  • Medvetenhet & livsvisdom. Med andra ord växt och förmåga att förstå livet. Det angår både livets största frågor, samt ett hållbart dagligt liv. Att leva medvetet både förenklar livet, berikar det, samt hjälper oss att leva i harmoni med naturen.

  • Kontakt med naturen. Naturen är essentiell för vår egen natur och mister vi denna kontakt så mister vi tyvärr också förnuftet.

  • Ren & naturlig omgivning. I en väldigt förorenad värld späckad av kemikalier är det omöjligt att leva helt rent, och det är heller inte meningen att man ska göra mer än vad man kan. Men ett bra mål för både en själv, ens hälsa samt naturens hälsa är att hela tiden sikta på en renare livsstil utan att pressa sig själv. Finns det ett naturligt val, så välj det. Vi tar ett steg i taget.

Dessa åtta ekrar presenterar de grundläggande delarna av mitt livsstilskoncept. Mina riktlinjer för hälsa hanterar sedan dessa delar mer specifikt och i detalj. Läs mer här. En djupare och mer personlig presentation av Intuitive Living hittar du här.

Det är viktigt att förstå att allt detta hänger ihop, samt alltid relaterar till den specifika individen. De gemensamma nämnare som vi dock alla har, är det som relaterar till naturens och fysikens lagar. Det jag kallar 'det konstanta'. Allt det som rör sig däremellan kallar jag 'det inkonstanta' och detta handlar förstås om livsstil samt allt det vi skapar i livet.

Syftet med mitt livsstilskoncept är först och främst att optimera den mänskliga hälsan i sin helhet (fysiskt, psykiskt, mentalt och själsligt) i harmoni med naturen, och därmed också verka för hållbarhet. På så vis även förebygga sjukdom. Så mitt fokus är hälsovård snarare än sjukvård, men om man följer mitt livsstilskoncept kan man mycket väl läka ut diverse krämpor, åkommor o.s.v. Det är jag själv att levande bevis på.

För god hälsa och välmående, Ayako

Intuitive Living by Ayako Miki