Artiklar jag skrivit angående hälsa, natur & klimat

Med boskapens hjälp kan jorden återställas (NA, 20 mars 2021)

Citat från artikeln: 

"När det gäller koldioxidutsläpp så är det just jorden vi behöver fokusera på – att omställa till regenerativt, ekologiskt jordbruk, eftersom vår planets jordmiljö förmår att binda mer koldioxid än hela atmosfären samt all växtlighet kombinerat. (Det industriella jordbruket motverkar jordens förmåga att absorbera kol)."

Betesdjur och växthusgasutsläpp - de är lösningen, inte problemet! (Baserat på forskning & fakta, 23 jan 2021)

Citat från artikeln: 

"Låt oss konstatera att gödsel från djur handlar om levande mikrober och naturlig näring, medan konstgödsel (industriellt gödsel), handlar om icke-naturlig näring/icke-levande gödsel. Med andra ord; konstgödsel innehåller inte mikrober som ger jorden liv och i sin tur grödorna näring, mikrober som skapar en jord som förmår att absorbera vatten och därmed tål skyfall som annars orsakar erosion och översvämningar. Industriellt jordbruk kan därmed aldrig skapa bördig jord, utan med tiden så utarmas jorden mer och mer, vilket även leder till mer översvämningar, torka och erosion - något som många tror är ett resultat av klimatet."

Vi behöver platser som Sörbyskogen (NA, 10 april 2021)

 

Citat från artikeln: 

"Forskning visar även att naturen minskar stress, hjälper kroppen att läka, samt motverkar diverse sjukdomar."